Algaja ettevõtja kursus ja äriplaani väljatöötamine (vene keeles)
See kursus annab oskused oma ettevõtte korraldamiseks ja juhtimiseks. See õpetab õigesti koostama äriplaani ja finantsprognoose.

Õppekavarühm: Ärindus ja haldus
E-CONTRACTORS

reg. 12870717

Mahuline ja üksikasjalik programm

Tutvuge
9 moodulit
784€
96 tundi
Koolituse hind sisaldab täielikku keelekümblust kursuse ainesse.
72 akadeemilist tundi kontaktõpet + 24 tundi iseseisvat tööd
5-12 inimest
Kursus algab pärast 5 registreerunud osalejat.
Õppe eesmärgid: Koolituse eesmärk on toetada õppijat, et tema äriideede vormistada äriplaaniks, mille alusel on võimalik väikeettevõtlusega alustada või siis esitada see investoritele toetuse saamiseks.
Selle kursuse jaoks sobiv
Ärihuvilised
Rühm inimesi, kes otsivad teadmisi, et luua alust ärikeskkonnas. Tutvustame teile kõiki ettevõtluse põhitõdesid ja anname teile kõik alustamiseks vajalikud tööriistad.
Ärimehed
Algajad ettevõtjad saavad tema ideede arendamiseks tuge ja konkreetset teavet ning täiendavaid ilmseid teadmisi, näiteks äriplaanide keerukust, tööõigust jne.
Enda otsimine
Anname endast parima, et tutvustada õpilasele elu Eesti ettevõtluskeskkonnas. Innustame õpilasi võtma vastutust tööandjana.
Alustavad või tegutsevad ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma ettevõtlusalaseid teadmisi, alustada tegutsemist ettevõtjana ning käivitada oma ettevõte. Osalemise eelduseks on äriidee olemasolu või soov arendada välja oma teenus või toode.

Õpingute alustamise tingimused: Vajalik arvutikasutamise oskus.

Treeningprogramm

Kvalitatiivselt koostatud, et saada kõik vajalikud praktilised ja seadusandlikud teadmised õpilase tutvustamiseks Eesti ettevõtlusmaailmaga
Moodul 1. Sissejuhatus ettevõtlusse
 • Koolitusel osaleja mõistab äriseadustiku nõudeid, ettevõtlusvorme ja nende erinevusi;
 • Koolitusel osaleja omab ettekujutust ettevõtlusest laiemalt;
 • Koolitusel osaleja mõistab ettevõtluse olemust ja selle rolli riigi ja ühiskonna majanduselus;
 • Koolitusel osaleja tunneb ja tunneb erinevaid ettevõtlusvorme ning oskab neid eristada, mille tulemusel saab ta valida sobiva ettevõtlusvormi;
Moodul 2. Äriidee analüüs, äriplaan ja selle koostamise põhimõtted
 • Praktikant saab sõnastada äriidee ja selle peamised komponendid;
 • Koolitusel osaleja oskab analüüsida oma äriidee teostatavust;
 • Koolitusel osaleja omab ettekujutust äriplaani struktuurist ja saab aru, milline peaks olema hea äriplaan;
 • Kursusel osalejal on põhiteadmised äriplaani koostamisel;
 • Kursuse osaleja mõistab äriplaani komponentide seoseid;
 • Kursusel osaleja oskab hinnata ettevõtlusega seotud riske;
 • Äriplaani individuaalne koostamine;
Moodul 3. Toode ja turundus
 • Turuanalüüs;
 • Sihtgruppide analüüs, nende prognoos;
 • Reklaam;
 • Müügi- ja turustuskanalid;
 • Müük ja klienditeenindus;
 • Kursusel osalejatel on ettekujutus ja nad saavad aru turunduse rollist ettevõtte igapäevases töös;
 • Kursusel osalejad saavad analüüsida turgu, tarbijaid ja konkurente;
 • Kursusel osalejatel on hea arusaam turundusmeetmetest;
Moodul 4. Raamatupidamise alused
 • Kursusel osaleja omab praktilist näidet raamatupidamise kohta väikeses ettevõttes;
 • Kursusel osaleja eristab kassa- ja tekkepõhist raamatupidamist;
 • Kursusel osaleja saab aru peamistest finantsaruannetest;
 • Kursuse osaleja mõistab ülevaadet Eesti maksusüsteemist, sealhulgas kuidas see on seotud tema ettevõttega;
 • Kursusel osaleja mõistab tulumaksu, sotsiaalmaksu ja käibemaksu väärtusi;
Moodul 5. Töökaitse ja tööohutuse korraldamine ettevõttes
Kursusel osaleja tunneb põhinõudeid, mis käsitlevad töö-, puhke- ja puhkuseaega, samuti ohutus- ja tervishoiunõudeid.
Moodul 6. Tööseadus
 • Tutvumine eri tüüpi lepingute, nende järelduste, poolte õiguste ja kohustustega;
 • Kursusel osaleja tunneb erinevat tüüpi lepinguid (sh töölepingut);
 • Kursusel osaleja eristab töölepinguid ja töölepinguid reguleerivaid kohustuste lepinguid nende sisust;
Moodul 7. Finantsplaneerimine
 • Täielikud selgitused, kuidas tulud-kulud, prognoosid, rahavoogude plaan, kasumiaruanne jne;
 • Koolitusel osaleja mõistab ettevõtte finantsplaneerimise ja finantsjuhtimise teoreetilisi aluseid;
 • Koolitusel osaleja tunneb ettevõtte finantsplaneerimise peamisi vahendeid: kasumilävi, tasuvusaeg;
 • Koolitusel osaleja oskab ettevõtte finantsplaneerimisel tulemusi analüüsida ja sellest järeldusi teha;
Moodul 8. Infokanalid
 • Koolitusel osalejad saavad ettevõtja jaoks olulisi tugistruktuure;
 • Koolitusel osalejad saavad teavet erinevate tugivõimaluste kohta;
 • Koolitusel osalejad saavad teavet oluliste infokanalite ja tugistruktuuride kohta;
Moodul 9. Äriplaanide kindlustamine
Koolitusel osalejad saavad võimaluse kaitsta oma äriplaane ja saada tagasisidet spetsialistidelt.
Kursuse raamides toimub 9 tööpäeva (enamasti 1-2 korda nädalas).Kursuse hinna sees on õppematerjalid, kohvipausid. Edukatele lõpetajatele väljastatakse tunnistus kursuse lõpetamise kohta!
Kursuseõpetajad
Jelena Jemeljanova
Ärikonsultant
Stanislav Pirk
Ärikonsultant
Õppimisprotsess
1
Alusta. Kohtumine õpetajate ja kursusel osalejatega. Tutvus programmiga ning era- ja grupieesmärkide selge kinnitus.
2
Keelekümblus kursuse infos. Üliõpilaste täielik toetamine nende väljaõppes. Vastatakse konsultatsioonide vormis, toetatakse nende ideede ja ambitsioonide arendamisel.
3
Kursusel omandatud teadmiste rakendamine. Õpilased hakkavad navigeerima ettevõtluse peamistes ülesannetes Eestis ja üldiselt. Iseseisev töö.
4
Kursuse läbimine pärast äriplaani kaitsmist. Tagasiside saamine, nõuanded õpilase järgmiste sammude kohta ja lõputunnistuse väljastamine.
Kursuse lõpetamise tingimused ja välja antavad dokumendid:Kui õpilane saavutas kõik õppimise eesmärgid,mis on kirjeldatud õppekavas,siis kursuse lõpus väljastatakse kursuse lõpetamise tunnistus.
Saa paljutõotavaks ettevõtjaks!
Registreeruge kursusele ja me võtame teiega ühendust 24 tunni jooksul.
Õpikeskkonna kirjeldus
A-A.Tiimani 1, Narva, 21004 leiate büroohoone, mis asub mugavalt suure tasuta parklaga. Samuti asub meie kõrval bussipeatus, mis ei võimalda osalejatel pikka aega koju pääseda ilma oma transpordita.


Õpikeskkonna täielik kirjeldus on siin.

2020 © E-Contractors OÜ.
Kujundus
Made on
Tilda