E-CONTRACTORS
Täielik valik teenuseid
Aitame teid äriregistris tehingute tegemisel, teeme finantsarvestust, teostame pangaülekandeid. Hoiame pidevalt ühendust maksuosakonna, statistikaosakonna, äriregistri ja haigekassaga. Koostame ja esitame regulaarsed maksudeklaratsioonid. Koostame või korrastame majandusaasta aruande.
Raamatupidamisteenused ärikliendile
Esmane konsultatsioon, samuti nõuanded jooksvates küsimustes;

Lähteandmete sisestamine ettevõtte raamatupidamissüsteemi;

Algdokumentide kontroll ja esmaste dokumentide raamatupidamisregistritesse kandmine;

Väljastatud ja tasutud müügiarvete kajastamine (müügiregistri pidamine ja kliendi võlgade õigeaegne tuvastamine);

Tarnijate esitatud ja saadud arvete kajastamine (hankeregistri pidamine ja tarnijatele võlgnevuste väljaselgitamine);

Müügimaksu arvutamine, käibedeklaratsiooni (KMD) koostamine ja esitamine;

Sularahas arveldamine;

Arveldused vastutavate isikutega (sõidukulud, majapidamiskulud);

Kliendile väljavõtete väljatrükkide varustamine (vahebilanss, kasumiaruanne, võla ja võlgnike analüütilised nimekirjad);

Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine;

Teenus kohustuslike (RPS § 11) sise-eeskirjade (Raamatupidamise sise-eeskiri) ja kontoplaani koostamiseks
Iga töötaja palgaarvestus ja palgateatiste koostamine;

Põhivara arvutamine (põhivara kaart ja amortisatsiooni arvutamine);

Käibevara inventeerimine (sh kliendi võlgade lepitamine), kohustused (näiteks puhkusetasu, võlg tarnijatele jms) inventeerimine ja teostamine;

Majandusaasta aruande esitamine äriregistri süsteemi kaudu;

Äriplaani koostamine;

Müügiarvete ja arvete esitamine;

Maksekorralduste ettevalmistamine ostuarvete, töötajatele palkade maksmiseks;
Nõuannete saamiseks pöörduge meie poole telefonil +372 555 72 550.

Või saatke meile oma soov e-posti aadressil contractors.ee@gmail.com
Lisateenused
Esmase dokumentatsiooni alusel jooksva raamatupidamise taastamine;

Koostame aastaaruandeid;

Analüüsime teie eelmist raamatupidamist;

Uurime korteriühistu finants- ja majandustegevust;

Taastame tellimuse või taastame täielikult teie raamatupidamise esmaste dokumentide alusel. Enamikul juhtudel on raamatupidamise korra taastamiseks vaja selle aruandeperioodi esmased dokumendid uuesti töödelda;

Koostame teie dokumentide põhjal aastaaruande;

Hindame teie endise raamatupidaja tööd;

Viime läbi korteriühistute auditi;
Hoidke oma peamisi dokumente ja lepinguid turvaliselt
Nn elektroonilises arhiivis elektrooniliselt salvestatud dokumente on lihtne leida ja neid on lihtne kasutada. Teil on juurdepääs oma dokumentidele igal ajal ja täiesti tasuta. Paberdokumentidega pole vaja oma ruumi risustada.
Tere tulemast!
Võta meiega ühendust:
+372 5557 2550
contractors.ee@gmail.com
A-A.Tiimani 1, Narva, 21004

2020 © E-Contractors OÜ.
Kujundus
Made on
Tilda